Polska wersja English version

KONTAKT

Adres internetowy/ by e-mail/ 

jmalin@poczta.onet.pl;  gavrashirina@gmail.com

 

Adres pocztowy /by post/:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies, 

00-040 Warszawa, Warecka 4/6 – 10

biuro@world-art.pl

www.world-art.pl