Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

Vol. IX: Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / Художественное образование и художественная критика в Центральной и Восточной Европе в 20 и 21 веке / Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries, pod redakcją Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego

Vol. IX: Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / Художественное образование и художественная критика в Центральной и Восточной Европе в 20 и 21 веке / Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries, pod redakcją Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego

TABLE OF CONTENTS: JERZY MALINOWSKI, From the Editor; MAŁGORZATA GERON, Foreword;  IRENA KOSSOWSKA, The Vienna School and Polish Neo-Realism of the 1930s.; STELLA PELŠE, Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s of the 1920s-1930s. ; SWIETŁANA CZERWONNAJA, The Unknown Life of a Polish Artist in the context of the known Polish Art and Art Education Problems of the 20th century: Stefan Narębski;  MAŁGORZATA GERON, The early years of the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń (1945-1950); KATARZYNA KULPIŃSKA, The Printmaking Department at the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 1946-1960. The beginnings, the educational process, the graduates; ADRIANNA KACZMAREK, Self-portraits of The Nine Printmakers Group (1947-1960) from their 3 rd Exhibition Catalogue: the Question of Quiet Resistance; IEVA PLEIKIENĖ, The Education of Artists in Lithuania during the Soviet Period: Official Programmes and Individual Positions;  RASA ŽUKIENĖ, Art Studies and the Situation of Artists in the Context of Power Relations: Transformations and Annihilation of the Kaunas Art School (1940–1953);  AGATA KNAPIK, Radical architecture and its contribution to  art and design education; LINDA SILE, Towards a utopia of emerging art education; PIOTR KOPROWSKI, A contemporary critic of a literary work. A few reflections; MARIJA GRINIUK, A/r/tography and love within the project The Temporary Department of Time, Space and Action.

Publikację dofinansowano w ramach programu CZASOPISMA ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 01685/20/FPK/IK z dnia 18.06.2020)/

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa- Toruń 2021,
ISSN 1730-0215   ISBN 978-83-956575-3-5 (122 s.)