Polska wersja English version

КОНТАКТ

Adres internetowy/ by e-mail/ 

jmalin@poczta.onet.pl ;  gavrashirina@gmail.com

Adres pocztowy/ by post/ :

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies, 

00-040 Warszawa, Warecka 4/6 – 10.