Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe -  rocznik założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Europie, przede wszystkim od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i sympozjum, a także studia problemowe poświęcone istotnym zagadnieniom sztuki regionu i jego kontaktów z innymi kulturowymi kręgami. Artykuły w pierwszych rocznikach pisma publikowane są po polsku lub rosyjsku. W przyszłości zamieszczane będą także teksty po angielsku.

 

REDAKCJA

Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Torun; PISnSŚ)   –  editor-in-chief,

Irina Gavrash  (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk;  PISnSŚ) – scientific secretary.

KOMITET  NAUKOWY

Prof. Dr. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Torun; PISnSŚ)

Dr. Tatyana L. Karpova (Государственная Третьяковская галерея / State Tretyakov Gallery;  Государственный институт искусствознания/ State Institute of Art History, Москва/Moscow)

Prof. Dr. Nikolay A.  Khrenov (Государственный институт искусствознания, Москва /  State Institute of Art  History, Moscow)

Dr. Ekaterina M. Kolyada (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  Санкт-Петербург / A. I. Herzen State Russian Pedagogical University, Sankt-Petersburg)

Kand. arch. Svetlana S. Levoshko (НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства

Российской академии архитектуры и строительных наук - Санкт-Петербургский филиал / Institute of Theory and History of Architecture and Urban Studies, Russian  Academy of Architecture and Building Sciences – Sankt-Petersburg Branch),  

Prof. Dr. Waldemar Okoń  (Uniwersytet Wrocławski /  University of Wrocław)

Prof. Dr. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański / University of Gdansk; Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Under-secretary of State, Ministry of Culture and National Heritage) – przewodnicząca / chairwoman

Prof. Dr. Krzysztof Stefański (Uniwersytet  Łódzki /  University of Lodz)

Prof. Dr. arch.  Jerzy Uścinowicz  (Politechnika Białostocka / Bialystok Technical University; PISnSŚ).

REDAKTOR JĘZYKOWY

Wojciech Ziółkowski – English

REDAKTOR WYDAWNICTWA

Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY

Tomasz Klejna (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ)