Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe -  rocznik założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym,  poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Europy, przede wszystkim od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i sympozjum, a także studia problemowe poświęcone istotnym zagadnieniom sztuki regionu i jego kontaktów z innymi kulturowymi kręgami. Artykuły  publikowane są po polsku, rosyjsku lub angielsku.

 

REDAKCJA

Prof. dr. hab. Jerzy Malinowski (PISnSŚ)   –  editor-in-chief,

Irina Gavrash  (PISnSŚ) – scientific secretary.

 

KOMITET  NAUKOWY

Dr. Tatyana L. Karpova (Государственная Третьяковская галерея / State Tretyakov Gallery;  Государственный институт искусствознания/ State Institute of Art History, Москва/Moscow)

Prof. dr. Nikolay A.  Khrenov (Государственный институт искусствознания, Москва /  State Institute of Art  History, Moscow)

Prof. dr. Ekaterina M. Kolyada (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург / Saint-Petersburg Mining University) 

Dr  arch. Svetlana S. Levoshko (Нaучно иследовательский институт тeории и истории архитектуры и градостроительства / Institute of Theory and History of Architecture and Urban Studies, Москва/Moscow)

Prof. dr hab. Waldemar Okoń  (Uniwersytet Wrocławski /  University of Wrocław)

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański / University of Gdansk – przewodnicząca / chairwoman

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet  Łódzki /  University of Lodz)

Prof. dr. hab.  arch.  Jerzy Uścinowicz  (Politechnika Białostocka / Białystok Technical University; PISnSŚ).